Matnyttigt om social hållbarhet Matnyttigt om social hållbarhet

Matnyttigt om social hållbarhet

Mötesplats Social hållbarhet arrangerade konferensen ”Att leda och styra i samverkan för ett hållbart Sverige 2030” den 17-18 september 2018 i Uppsala. Det var 5:e mötet där civilsamhälle, näringsliv och akademi möts. 

Agenda 2030 -delegationen berättade här om hur partnerskap och samverkan behövs för att kunna genomföra agendan, partnerskap mellan offentligt, näringsliv, civilsamhälle och medborgare. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en angelägenhet för hela samhället och en av de bärande idéerna är att genom tvärsektoriell samverkan uppmuntra innovativa partnerskap. Detta berättade Katarina Sundberg från Agenda 2030 -delegationen om.

Det är viktigt att ha med social hållbarhet när man planerar ett samhälle och det är betydelsefullt i vilken grad staden tillgängliggör samhälleliga resurser på en plats. Kulturell närvaro i stadsdelar spelar här en roll – det är betydelsefullt att gå förbi ett bibliotek varje dag, även om man inte använder det har man möjligheten att göra det. Ann Legeby från KTH Arkitekturskolan inom Stadsbyggnad berättade om detta.

El Sistema är orkestrar som fungerar som brobyggare mellan förskola – skola – kulturskola – konserthus. Orkestern flyttar här ut i t ex förorten så musiken blir tillgänglig för fler. För barnen som deltar i El Sistema blir ofta hela deras familj delaktig och det medför möten på ett avslappnat och glädjefullt sätt kring musik. Detta berättades om av Camilla Sarner, Planeringsledare El Sistema i Göteborgs Stad.

Det finns många anledningar till att upprätta odlingar såsom att det blir sociala mötesplatser, arbetstillfällen, och bidrar till kunskap och hälsa. Växjö kommun har arbetat med odlingar med gott resultat som en mötesplats som ger trygghet i bostadsområdet. Sofia Asplund, Projektledare Stadsbruk och Earthweek i Växjö kommun delgav oss erfarenheter kring detta.

Följ Sara på Instagram

Om Sara

Projektledning där man tillsammans jobbar mot gemensamma mål är den styrka Sara på Point of meeting arbetar med. Målet är att skapa värden som håller framåt i tiden och som för med sig många vinster för människor och samhälle.

Kontakta för konsultation och projektledning av värdeskapande och hållbara mötesplatser.

Är civilekonom med marknadsföringsinriktning (2000), samt Master i Service Management med inriktning Turism- och destinationsutveckling (2016).

Har 15 års erfarenhet av värdeskapande marknadsföring och projektledning av konsumentprodukter inom mat och dryck och har bland annat arbetat med varumärkena Carlsberg, Zoégas, Ahlgrens bilar och Finax.

Författare till Masteruppsatsen “Creative environments in revitalizing urban districts” (2016).

Gå gärna in och lyssna på Passionspodden som jag medverkande i januari 2019.

Kontakta mig!
Kontakta mig gärna via mail.

Mail
Om Sara

Referenser

Referenser

”Tillsammans med Sara utvärderade jag effekterna av det nya besökscentret Absolut Home i Åhus. Under hela projekttiden arbetade Sara på ett väldigt mångfacetterat sätt som ledde till goda resultat och en rapport som vi kan känna oss stolta över. Om jag skulle beskriva Saras arbetsinsats med tre ord skulle det vara pålitlighet, engagemang och entusiasm. Sara är mycket kunnig på sitt område och jag hoppas kunna samarbeta med Sara igenom inom en snar framtid.”

Malin Zillinger, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet


”I vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi genom Sara på Point of meeting kartlagt de platsunika kvaliteterna i området. Vi har fått värdefull kunskap om både styrkeområden och sektorer med utvecklingspotential, vilket vi ser fram emot att börja jobba med. Jag ger Sara de bästa rekommendationer för att uveckla ett område vidare för ökad social hållbarhet.”

Peter Särud, Fastighetschef på Willhem i Linköping


“Med engagemang och kvalitet har Sara levererat relevanta förslag på mötesplatser och aktiviteter som bidrar till vårt kontinuerliga arbete med hållbara miljöer för våra boende. Jag kan varmt rekommendera Sara för att få nya infallsvinklar till platsutveckling med de boendes bästa som utgångsläge.”

Birgitta Bengtson, Marknadsansvarig på Fastighets AB Trianon


”Genom Saras kompetens och öga för utvecklingsmöjligheter har vi fått ett värdefullt underlag till vår nästa affärsplan för området, som bidrar till våra mål om lokal utveckling med trygghet och social hållbarhet. Jag ger Sara och Point of meeting modellen de bästa rekommendationer för att anlitas vid behov av att se över och lyfta en plats med utgångspunkt från de boende.”

Liselott Wennerström, Hållbarhetsansvarig på Victoria Park


Samarbetspartners

Lunds Universitet
Föreningen för samhällsplanering