Mormorseffekten och trygga platser Mormorseffekten och trygga platser

Mormorseffekten och trygga platser

 

Äldre damer, barn och unga kvinnor ute på en plats gör att många känner sig trygga.

Att invitera olika användargrupper tillsammans med att arbeta med både “hardware” och “software”, samt stimulera kvällsaktiviteter, kommersiella utbud och lokala aktörer bidrar till att bygga trygga platser. Om detta berättade Ewa Westmark från konsultfirman Gehl på konferensen Tryggare kan ingen vara? på ArkDes i Stockholm 15 feb 2019.

Detta går hand i hand med forskning om otrygghet; att på en plats finna förutsättningarna för gemenskap  minskar oro och skapar mer trygghet och tillit. Sociala trygghetssignaler såsom andra människors leende är nämligen motvikt till rädsla. Om detta berättade Armita Törngren Golkar, Forskare i psykologi, Karolinska Institutet.

Brottsförebyggande Rådet (Brå) jobbar för att främja brottsförebyggande arbete och använder sig här av Crime Prevention through Environmental design (CPTED).  I andra generationens CPTED och social hållbarhet rekommenderas starkare sammanhållning också genom aktörer / näringsidkare på platsen. Här betonas grannskapssammanhållning och samverkan. Om detta berättade Karin Svanberg, Enhetschef på Brå.

I det avslutande panelsamtalet på konferensen var det enighet kring att det som behövs är inte främst mer kunskap utan “action”, att få igång aktivitet och börja någonstans. Beteende och attityder behöver olika åtgärder, både små förändringar samt att jobba med kärnfrågan, beteende. För effekt är det bra att jobba i samverkan och efter analys på den aktuella platsen är det att komma igång som gäller. Man kan börja med små konkreta åtgärder. Sen behöver man ha en fingertoppskänsla för vad man ska göra just på den platsen då det är platsunika åtgärder.

Följ Sara på Instagram

Om Sara

Projektledning där man tillsammans jobbar mot gemensamma mål är den styrka Sara på Point of meeting arbetar med. Målet är att skapa värden som håller framåt i tiden och som för med sig många vinster för människor och samhälle.

Kontakta för konsultation och projektledning av värdeskapande och hållbara mötesplatser.

Är civilekonom med marknadsföringsinriktning (2000), samt Master i Service Management med inriktning Turism- och destinationsutveckling (2016).

Har 15 års erfarenhet av värdeskapande marknadsföring och projektledning av konsumentprodukter inom mat och dryck och har bland annat arbetat med varumärkena Carlsberg, Zoégas, Ahlgrens bilar och Finax.

Författare till Masteruppsatsen “Creative environments in revitalizing urban districts” (2016).

Gå gärna in och lyssna på Passionspodden som jag medverkande i januari 2019.

Kontakta mig!
Kontakta mig gärna via mail.

Mail
Om Sara

Referenser

Referenser

”Tillsammans med Sara utvärderade jag effekterna av det nya besökscentret Absolut Home i Åhus. Under hela projekttiden arbetade Sara på ett väldigt mångfacetterat sätt som ledde till goda resultat och en rapport som vi kan känna oss stolta över. Om jag skulle beskriva Saras arbetsinsats med tre ord skulle det vara pålitlighet, engagemang och entusiasm. Sara är mycket kunnig på sitt område och jag hoppas kunna samarbeta med Sara igenom inom en snar framtid.”

Malin Zillinger, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet


”I vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi genom Sara på Point of meeting kartlagt de platsunika kvaliteterna i området. Vi har fått värdefull kunskap om både styrkeområden och sektorer med utvecklingspotential, vilket vi ser fram emot att börja jobba med. Jag ger Sara de bästa rekommendationer för att uveckla ett område vidare för ökad social hållbarhet.”

Peter Särud, Fastighetschef på Willhem i Linköping


“Med engagemang och kvalitet har Sara levererat relevanta förslag på mötesplatser och aktiviteter som bidrar till vårt kontinuerliga arbete med hållbara miljöer för våra boende. Jag kan varmt rekommendera Sara för att få nya infallsvinklar till platsutveckling med de boendes bästa som utgångsläge.”

Birgitta Bengtson, Marknadsansvarig på Fastighets AB Trianon


”Genom Saras kompetens och öga för utvecklingsmöjligheter har vi fått ett värdefullt underlag till vår nästa affärsplan för området, som bidrar till våra mål om lokal utveckling med trygghet och social hållbarhet. Jag ger Sara och Point of meeting modellen de bästa rekommendationer för att anlitas vid behov av att se över och lyfta en plats med utgångspunkt från de boende.”

Liselott Wennerström, Hållbarhetsansvarig på Victoria Park


Samarbetspartners

Lunds Universitet
Föreningen för samhällsplanering