Nytt besökscentrum skapar positiv framtidstro i Åhus Nytt besökscentrum skapar positiv framtidstro i Åhus

Nytt besökscentrum skapar positiv framtidstro i Åhus

The Absolut Company har öppnat en ny kulturell mötesplats genom besökscentret Absolut Home i Åhus. En satsning som har potential att bli en stor attraktion på orten och hela regionen.

I den nyligen publicerade rapporten “Värden som uppstår genom besökscentret Absolut Home i Åhus” har Point of meeting tillsammans med forskare från Lunds universitet studerat både turistaktörers och Åhusbors syn på värden för att ta reda på hur de ställer sig till det nya besökscentret.

Redan idag har Åhus många sommaraktiviteter som skapar värden för invånare och besökare. Utvecklingen av Absolut Home ligger i linje med vad lokala och regionala organisationer redan arbetar med, insatser med fokus på hållbarhet och mat & dryck, vilket kan förlänga säsongen.

Det finns en stark “vi-känsla” på orten som förenar aktörer och invånare som känner stolthet över att bo och verka i Åhus, vilket förstärks genom besökscentret.

Studien har gjorts av Lunds universitet och utöver Sara Hedström på Point of meeting är rapporten skriven av Malin Zillinger, doktor i kulturgeografi och lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap samt Torleif Bramryd, professor i miljöstrategi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap.

 

 

 

 

 

Följ Sara på Instagram

Om Sara

Projektledning där man tillsammans jobbar mot gemensamma mål är den styrka Sara på Point of meeting arbetar med. Målet är att skapa värden som håller framåt i tiden och som för med sig många vinster för människor och samhälle.

Kontakta för konsultation och projektledning av värdeskapande och hållbara mötesplatser.

Är civilekonom med marknadsföringsinriktning (2000), samt Master i Service Management med inriktning Turism- och destinationsutveckling (2016).

Har 15 års erfarenhet av värdeskapande marknadsföring och projektledning av konsumentprodukter inom mat och dryck och har bland annat arbetat med varumärkena Carlsberg, Zoégas, Ahlgrens bilar och Finax.

Författare till Masteruppsatsen “Creative environments in revitalizing urban districts” (2016).

Gå gärna in och lyssna på Passionspodden som jag medverkande i januari 2019.

Kontakta mig!
Kontakta mig gärna via mail.

Mail
Om Sara

Referenser

Referenser

”Tillsammans med Sara utvärderade jag effekterna av det nya besökscentret Absolut Home i Åhus. Under hela projekttiden arbetade Sara på ett väldigt mångfacetterat sätt som ledde till goda resultat och en rapport som vi kan känna oss stolta över. Om jag skulle beskriva Saras arbetsinsats med tre ord skulle det vara pålitlighet, engagemang och entusiasm. Sara är mycket kunnig på sitt område och jag hoppas kunna samarbeta med Sara igenom inom en snar framtid.”

Malin Zillinger, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet


”I vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi genom Sara på Point of meeting kartlagt de platsunika kvaliteterna i området. Vi har fått värdefull kunskap om både styrkeområden och sektorer med utvecklingspotential, vilket vi ser fram emot att börja jobba med. Jag ger Sara de bästa rekommendationer för att uveckla ett område vidare för ökad social hållbarhet.”

Peter Särud, Fastighetschef på Willhem i Linköping


“Med engagemang och kvalitet har Sara levererat relevanta förslag på mötesplatser och aktiviteter som bidrar till vårt kontinuerliga arbete med hållbara miljöer för våra boende. Jag kan varmt rekommendera Sara för att få nya infallsvinklar till platsutveckling med de boendes bästa som utgångsläge.”

Birgitta Bengtson, Marknadsansvarig på Fastighets AB Trianon


”Genom Saras kompetens och öga för utvecklingsmöjligheter har vi fått ett värdefullt underlag till vår nästa affärsplan för området, som bidrar till våra mål om lokal utveckling med trygghet och social hållbarhet. Jag ger Sara och Point of meeting modellen de bästa rekommendationer för att anlitas vid behov av att se över och lyfta en plats med utgångspunkt från de boende.”

Liselott Wennerström, Hållbarhetsansvarig på Victoria Park


Samarbetspartners

Lunds Universitet
Föreningen för samhällsplanering