I samverkan skapas hållbar utveckling och mötesplatser. I samverkan skapas hållbar utveckling och mötesplatser.

I samverkan skapas hållbar utveckling och mötesplatser.

Utöver att det kan vara trevligt och inspirerande med mötesplatser bidrar det också till ökad social hållbarhet, ett viktigt och ständigt aktuellt område. Detta var också temat på konferensen ordnad av Ability Conferences 9-10 okt 2019 i Stockholm; “Hur skapar vi socialt hållbara stads- och boende miljöer”?

Flera goda exempel på arbeten inom området presenterades och många kommer från bostadsbolag såsom Bostadsbolaget i Göteborg. VD Kicki Björklund presenterade hur de arbetar långsiktigt med fokus på att starta processer som håller flera år istället för kortsiktiga projekt. Hon tog bl a upp att det är viktigt att prova sig fram tillsammans och våga.

Bostadsbolaget arbetar också med att tillsammans skapa öppna mötesplatser både inne och ute.

Att arbeta tillsammans flera aktörer med bostadsbolagen i spetsen görs också i Västerås. Carl Arnö, Stadsbyggnadschef i Västerås stad, presenterade hur de organiserat arbetet i området Bäckby på ett BID inspirerat sätt där stabila, långsiktiga aktörer är betydelsefulla. De har här en projektledare från kommunen och en gemensam handlingsplan med vision och målbild påskriven av alla.

Att ordet tillsammans är ett nyckelord gällande att skapa socialt hållbara stads- och boende miljöer är också något Karin Svanberg, Enhetschef på Brottsförebyggande rådet tog upp. Hon berättade att det är många röster som kräver att bli hörda på, vilket också är en del av det som blir lösningarna. Vidare tar hon upp att former för samverkan kan döpas till vad som, BID eller annat.

 

 

 

Följ Sara på Instagram

Om Sara

Projektledning där man tillsammans jobbar mot gemensamma mål är den styrka Sara på Point of meeting arbetar med. Målet är att skapa värden som håller framåt i tiden och som för med sig många vinster för människor och samhälle.

Kontakta för konsultation och projektledning av värdeskapande och hållbara mötesplatser.

Är civilekonom med marknadsföringsinriktning (2000), samt Master i Service Management med inriktning Turism- och destinationsutveckling (2016).

Har 15 års erfarenhet av värdeskapande marknadsföring och projektledning av konsumentprodukter inom mat och dryck och har bland annat arbetat med varumärkena Carlsberg, Zoégas, Ahlgrens bilar och Finax.

Författare till Masteruppsatsen “Creative environments in revitalizing urban districts” (2016).

Gå gärna in och lyssna på Passionspodden som jag medverkande i januari 2019.

Kontakta mig!
Kontakta mig gärna via mail.

Mail
Om Sara

Referenser

Referenser

”Tillsammans med Sara utvärderade jag effekterna av det nya besökscentret Absolut Home i Åhus. Under hela projekttiden arbetade Sara på ett väldigt mångfacetterat sätt som ledde till goda resultat och en rapport som vi kan känna oss stolta över. Om jag skulle beskriva Saras arbetsinsats med tre ord skulle det vara pålitlighet, engagemang och entusiasm. Sara är mycket kunnig på sitt område och jag hoppas kunna samarbeta med Sara igenom inom en snar framtid.”

Malin Zillinger, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet


”I vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi genom Sara på Point of meeting kartlagt de platsunika kvaliteterna i området. Vi har fått värdefull kunskap om både styrkeområden och sektorer med utvecklingspotential, vilket vi ser fram emot att börja jobba med. Jag ger Sara de bästa rekommendationer för att uveckla ett område vidare för ökad social hållbarhet.”

Peter Särud, Fastighetschef på Willhem i Linköping


“Med engagemang och kvalitet har Sara levererat relevanta förslag på mötesplatser och aktiviteter som bidrar till vårt kontinuerliga arbete med hållbara miljöer för våra boende. Jag kan varmt rekommendera Sara för att få nya infallsvinklar till platsutveckling med de boendes bästa som utgångsläge.”

Birgitta Bengtson, Marknadsansvarig på Fastighets AB Trianon


”Genom Saras kompetens och öga för utvecklingsmöjligheter har vi fått ett värdefullt underlag till vår nästa affärsplan för området, som bidrar till våra mål om lokal utveckling med trygghet och social hållbarhet. Jag ger Sara och Point of meeting modellen de bästa rekommendationer för att anlitas vid behov av att se över och lyfta en plats med utgångspunkt från de boende.”

Liselott Wennerström, Hållbarhetsansvarig på Victoria Park


Samarbetspartners

Lunds Universitet
Föreningen för samhällsplanering